произведение геологических исследований

Що входить до поняття «геологія для проекту»?

Проект об’єкту капітального будівництва, незалежно від того, є він унікальним чи типовим, повинен враховувати усі місцеві умови майданчику, на якому будуть вестися роботи. Саме тому проектування починають з вишукувань. До інженерних вишукувань під будівництво входить доволі великий список досліджень. Предметом одного з них є дослідження грунтів або інженерно-геологічні вишукування, що проводяться з метою вивчення геології основи під фундамент споруди, що починає проектуватися. Детальніше на сайті компанії ТОВ «Гільдія Інжиніринг»

Дослідження геології ділянки – це комплексні роботи. Вони забезпечують збирання різноманітних відомостей, що з усіх боків характеризують геологію майбутнього будівельного майданчика. Вивчається не тільки склад ґрунтів, а також і геоморфологічні особливості, гідрогеологічні умови місцевості, геологічні процеси, що протікають в її межах. Проводиться оцінювання перспективних змін існуючих інженерно-геологічних умов під впливом будівельної діяльності.

Методи, що застосовуються, коли досліджується геологія ділянки перед проектуванням

Існує багато методів, що можуть буди застосовані під час інженерно-геологічних вишукувань. Повний набір робіт, які можливо включити до дослідницького циклу виглядає таким:

 1. Аналіз матеріалів, напрацьованих по району проектування у минулі роки.
 2. Дешифрування матеріалів аероспостережень.
 3. Візуальне обстеження місцевості.
 4. Сейсмологічне вивчення району.
 5. Геофізичні роботи.
 6. Облаштування гірничих виробок.
 7. Польові випробовування ґрунтів в умовах природного залягання.
 8. Гідрогеологічні спостереження та дослідно-фільтраційні роботи.
 9. Дослідження зразків ґрунтів і проб ґрунтових вод лабораторними методами.
 10. Камеральна обробка зібраного фактичного матеріалу.
 11. Прогнозування змін геологічних умов після реалізації проекту.
 12. Оцінка можливості проявлення шкідливих геологічних процесів.
 13. Складання технічного звіту за підсумками досліджень.

Певна річ, що такий повний перелік робіт у практиці дослідження грунтів реалізується досить не часто, тільки в складних умовах чи на маловивченій місцевості. Звичайно, коли досліджується геологія земельної ділянки для проекту будівництва не дуже великої споруди та ще й у районі, загальна геологічна будова якого гарно відома, список методів, включених до програми вишукувань, буде набагато коротшим. Це дозволяє знизити вартість геологічних вишукувань без ризику втрати суттєвих відомостей про геологію, що могли б спричинити критичні помилки під час проектування.

Детальна програма інженерно-геологічних вишукувань складається на підставі технічного завдання. При цьому враховується стадія проектних робіт, складність геологічної будови майданчика, ступінь відповідальності проекту (геотехнічна категорія).

Складання технічного завдання на вивчення геології земельної ділянки для проекту

Щоб фірма, яка займається інженерно-геологічними дослідженнями, мала можливість спланувати програму робіт оптимальним образом, а також правильно визначити глибину и площу вишукувань, дуже важливо грамотно та повно скласти технічне завдання.

Замовник вишукувань (забудовник чи проектувальна організація) у завданні повинен вказати:

 • назву споруди, проект якої буде розроблятися;
 • інформацію про розміри об’єкту;
 • вид фундаменту, який планується застосувати для будівлі, та глибину його закладання;
 • очікувані навантаження на ґрунтову основу;
 • відомості про конфігурацію підземних частин об’єкту.

Крім того, якщо у замовника є у наявності інші важливі дані про характеристики елементів інженерної споруди, що будуть мати взаємодію з геологічним середовищем підчас будівництва та експлуатації, то їх також потрібно привести в завданні.

Встановлення договірної вартості геологічних вишукувань

Після отримання від замовника технічного завдання, проведення його узгодження і складання програми вишукувань необхідно провести розрахунок кошторисної вартості робіт, що мають бути проведені для повного досягнення цілей завдання. В кошторисній документації враховуються витрати геологічної організації, пов’язані з виконанням робіт, (собівартість), необхідний прибуток та податки. Якщо підсумкова вартість, у яку обійдеться замовнику вишукувань дослідження грунтів, його влаштовує, то підписується двосторонній акт про узгодження договірної ціни, і одночасно укладається договір, який буде підставою для початку геологічних робіт.

Договірна вартість може бути:

 • остаточною (незмінною);
 • відкритою (попередньою).

У сучасних умовах недостатньо стабільної економічної ситуації, коли важко передбачити швидкість та рівень інфляції, остаточна договірна вартість геологічних вишукувань, як правило, встановлюється лише для вишукувань з терміном їхнього виконання не більш одного кварталу. Для великих і більш складних об’єктів, що потребують довшого терміну робіт, доцільніше визначати спочатку попередню їх вартість, з можливістю коригувати її по завершенні вивчення геології ділянки або окремих етапів вишукувань. Порядок та умови перегляду і коригування відкритої вартості обов’язково фіксуються у договорі.

Доручити дослідження грунтів перед проектуванням об’єктів любого ступеню складності можна фірмі ТОВ «Гільдія Інжиніринг» – одному з лідерів на сучасному ринку послуг у сфері інженерних вишукувань для будівництва.

Інженерна геологія земельної ділянки для проекту капітального будівництва

Добавить комментарий

Яндекс.Метрика
%d такие блоггеры, как: