Як правильно написати кандидатську дисертацію, що для цього потрібно

Для здобуття наукового ступеня необхідно написати кандидатську дисертацію. Дисертаційне дослідження є результатом самостійної роботи вченого, що підтверджує глибоке знання вивчених дисциплін та має практичну цінність для сучасної науки.кандидатська дисертація

Етапи написання кандидатської дисертації

Щоб написати кандидатську дисертацію, цінну для розвитку науки, необхідно:

 1. Вибрати актуальну тему дослідження, що має наукову новизну.
 2. Переконатися у достатній опрацьованості теми.
 3. Оцінити праці вчених, які вже висвітлювали цю наукову проблему.
 4. Скласти план роботи над дисертацією.
 5. Зберігати всі чернетки та копії роботи, щоб мати можливість коригувати текст дисертації.
 6. Використовувати у тексті графіки, схеми, таблиці, діаграми, що дозволяють графічно відобразити кількісні величини дослідження.
 7. Приділити достатньо часу написання вступу та висновку до роботи.

Робота над кандидатською дисертацією відбувається під науковим керівництвом вченого, який має ступінь доктора наук. Добре, якщо тематика дисертаційного дослідження аспіранта відповідає колу наукових інтересів його керівника. Написання кандидатської дисертації починається з визначення та затвердження теми дисертаційного дослідження. У процесі роботи над дисертацією тема може змінюватись або уточнюватись.

Написання кандидатської дисертації — складний та тривалий процес. Якщо ви не маєте достатньо часу для її написання, рекомендуємо вас  замовити дисертацію на сайті https://dgs.org.ua/uk/kandidatska_dissertaciya/ (компанія «Дегрі-Сервіс», т: (067) 707-88-78).

Вибір актуальної теми кандидатської дисертації

Про що писати

Рекомендується, щоб тема кандидатської дисертації була продовженням теми магістерського дослідження, якщо дисертант раніше навчався в магістратурі за тим самим профілем підготовки. Процес роботи над дисертацією триває кілька років, але матеріали для дослідження слід збирати завчасно.

Назва кандидатської дисертації має повною мірою відображати предмет дослідження. Сформулювати назву роботи допоможе науковий керівник, після чого можна розпочинати написання плану-проекту дисертаційного дослідження.

Критерії вибору

Перед початком роботи формулюють наукову проблему – ситуацію, яка потребує вирішення. Нормативні документи містять перелік критеріїв, яким має відповідати тема кандидатської дисертації:

 • новизна. Мається на увазі, що запропоновані теоретичні положення чи практичні рішення є новим словом у науці;
 • актуальність, тобто необхідність, потреба у дослідженнях з цієї тематики. Слід знайти білі плями в науці, недостатньо вивчені напрямки, які, однак, становлять інтерес для наукової спільноти або вирішують важливі проблеми. Актуальність може означати розгляд вже відомих питань з іншого ракурсу;
 • значимість роботи визначається цінністю розробок для науки чи практичного застосування.

Орієнтовний алгоритм дій

Оскільки визначальними ознаками правильної теми дисертаційного дослідження є актуальність і новизна, то претенденту важливо орієнтуватися у спеціальності, за якою виконуватиметься дослідження. Відповідальний підхід до написання кандидатської дисертації передбачає такі дії:

 • Проаналізувати власний досвід у науці.
 • Прислухатись до думки наукового керівника.
 • Вивчити паспорт спеціальності та профіль кафедри.
 • Ознайомитися з публікаціями в наукових виданнях, що рецензуються, монографіями та матеріалами конференцій з цікавої проблематики.
 • Проаналізувати базу авторефератів та дисертацій з обраної спеціальності за останні роки.
 • Визначитись з предметом, об’єктом дисертації, вибрати область та період дослідження.

Як пишеться кандидатська дисертація, на що звернути увагу

Кандидатська дисертація пишеться поетапно, у точній відповідності до плану та термінів надання проміжної звітності про хід роботи. Написання починається з роботи з літературою: необхідно відібрати пул авторитетних видань, що публікують матеріали, релевантні тематиці дослідження, визначитися з ключовими дослідниками, що займаються схожою проблематикою.

Оскільки зміст дисертаційної роботи повинен мати наукову новизну, для пошуку потрібної інформації рекомендується звертатися до наукових журналів – саме там публікуються найактуальніші матеріали. У роботу рекомендується включати дані зі статей, опублікованих не пізніше п’яти років до написання дисертації – використання застарілих джерел може стати приводом для критики роботи на її захисті.

Підготовка кандидатської дисертації має йти паралельно з науковою та педагогічною роботою дисертанта – написанням та публікацією наукових статей, викладацькою практикою та проходженням проміжних атестацій.

Опубліковані наукові роботи претендента на науковий ступінь можуть стати частиною його дисертаційного дослідження. Наявність певної кількості надрукованих статей є обов’язковою умовою навчання в аспірантурі.

Текст кандидатської дисертації має бути оформлений відповідно до вимог:

 • Дотримані необхідні інтервали та відступи;
 • Заповнено титульний лист та зміст роботи;
 • Пронумеровано та підписано весь ілюстративний матеріал;
 • Сформовано перелік використаної літератури;
 • Правильно оформлено цитування запозичених фрагментів;
 • Складено додатки з малюнками, схемами, таблицями;
 • Використано довідковий апарат.

Вимоги поширюються також на автореферат дисертації, який є обов’язковим додатком до роботи. Вимоги до написання тексту для автореферату зазначаються у методичних рекомендаціях для аспірантів кожної кафедри вищого навчального закладу.

Мотивація до написання кандидатської

 • Зрозуміти мету
  • Перед тим, як почати збирати інформацію для майбутньої дисертації, необхідно відповісти на запитання – навіщо Вам це потрібно? Щоб цим займатися потрібна серйозна мотивація. Написання дисертації – це важка багаторічна праця, яка переважно полягає у вивченні літератури та наукових праць вчених. Як показує практика – до захисту підходять 2-3 особи із 10.
 • Наука та дисертація – нерівнозначні величини
  • Здобуття наукового ступеня не гарантує обов’язкових досягнень у науці в майбутньому, справедливо протилежне – відсутність не ставить хрест на перспективах успішного розвитку. Історія знає сотні прикладів, коли наукові відкриття робили талановиті вчені без вчених ступенів. Діячі ж, які мають усі можливі звання і регалії, часто нічого спільного з наукою не мають.
 • Дотримання балансу між зусиллями та результатом
  • Щоб не розчаруватися наприкінці шляху, треба порівнювати зусилля, які вкладаються в роботу, та результат, який планується отримати. Якщо аспірант пише роботу « абияк », не отримуючи задоволення від процесу, то й дисертація вийде « прісною », нецікавою. Зворотний варіант – людина живе роботою, докладає неймовірних зусиль у написанні, наприкінці її може чекати розчарування. Коли вона зрозуміє, що величезна праця, яку було зроблено, виявилася підготовлена ​​лише для проходження процедури захисту.
 • Більше часу приділити тому, що читатимуть
  • Як це не сумно прозвучить – усю дисертацію прочитаєте лише ви та, можливо, науковий керівник. Переважна більшість дослідників цікаві: вступ, новизна, що є у роботі, винесені на захист становища, список ваших опублікованих робіт. Саме цим елементам варто приділити найбільшу увагу.

_

Оцените статью
Navro.Org
Добавить комментарий