Освітня програма “Фінанси, банківська справа та страхування”- що вивчає?

Якщо ви цікавитеся фінансами, банківською справою та страхуванням, то вам варто звернути увагу на освітню програму “Фінанси, банківська справа та страхування”, яку пропонує фаховий коледж КІБіТ. Ця програма дає можливість отримати якісну теоретичну та практичну підготовку у сфері фінансової діяльності, банківських операцій та страхових послуг. У цій статті ми розповімо вам, що саме вивчають на цій програмі, які переваги вона має, чому варто піти на фінанси факультет,  і де можна продовжити навчання за цією спеціальністю.

Що вивчають на цій програмі?

Освітня програма “Фінанси, банківська справа та страхування” надає студентам базові знання з теоретичних та практичних аспектів фінансової, банківської та страхової діяльності. Студенти вивчають такі дисципліни, як:

 • фiнансовий аналiз;
 • фiнансовий менеджмент;
 • фiнансовий ринок;
 • банкiвська система;
 • банкiвський маркетинг;
 • банкiвський аудит;
 • страхувальна математика;
 • страхувальна економiка;
 • страхувальне право.

Крiм того, студенти отримують загальноосвiтню пiдготовку з таких предметiв, як:

 • українська мова;
 • iсторiя України;
 • культурологiя;
 • фiлософiя;
 • соцiологiя;
 • психологiя;
 • етика та естетика;
 • правознавство;
 • економiчна теорiя;
 • математика;
 • iнформатика.

Якi переваги має ця програма?

Освiтня програма “Фiнанси, банкiвська справа та страхування” має ряд переваг, таких як:

 • актуальнiсть та попит на фахiвцiв у цiй галузi;
 • можливiсть отримати диплом молодшого спецiалiста за спецiальнiстю 072 «Фiнанси, банкiвська справа та страхування»;
 • можливiсть продовжити навчання на бакалаврському та магiстерському рiвнях;
 • можливiсть працювати у фiнансових установах, банках, страхових компанiях, аудиторських фiрмах тощо.

Де можна навчатися за цiєю програмою?

Освiтня програма “Фiнанси, банкiвська справа та страхування” пропонується у Коледжi КІБіТ, який є структурним пiдроздiлом Київського інституту бізнесу та технологій. Коледж знаходиться за адресою: Україна, м. Київ, пров. Зоряний 1/5. Телефон для довiдок: +38 (050) 341-42-42. Сайт коледжу: https://kibit.edu.ua/college/finance/.

Ціни на 2023/2024 навчальний рік

Якщо ви хочете продовжити навчання на бакалаврському та магiстерському рiвнях, ви можете обрати один з наступних вищих навчальних закладів України, які пропонують освітню програму “Фінанси, банківська справа та страхування”:

 1. Інститут «КІБіТ»
 2. Національний університет «Одеська політехніка»
 3. Національний університет «Полтавська політехнiка іменi Юрiя Кондратюка»

Висновок

Освітня програма “Фінанси, банківська справа та страхування” є вибором для тих, хто хоче отримати сучасну та якісну підготовку у сфері фінансової діяльності, банківських операцій та страхових послуг. Ця програма дає можливість здобути диплом молодшого спеціаліста, а також продовжити навчання на бакалаврському та магістерському рівнях у ряді вищих навчальних закладів України. Випускники цієї програми зможуть працювати у фінансових установах, банках, страхових компаніях, аудиторських фірмах тощо. Якщо ви цікавитеся фінансами, банківською справою та страхуванням, то вам варто звернути увагу на освітню програму “Фінанси, банківська справа та страхування”, яку пропонує фаховий коледж КІБіТ.

Оцените статью
Navro.Org
Добавить комментарий